Fredag

vi har ätit hambörjare i dag fast vi hade inte ketchup det var got efter vi har ätit jik vi ut många fik snö i skorna sen jik vi in då hade vi klas råd vi sa mengder med ord efter vi har jort det så hade vi iup

/Evol

Onsdag

Hej

Idag var det frostigt och kallt ute!

Vi har vi arbetat vidare med NTA-lådan balansera och väg, klurigt men roligt.

Vi avslutade dagen med att arbeta med bokstaven Hh.Vi började med att titta på ”bästa bokstaven”.

Fröken Petra

Torsdag

Hej

Idag har vi haft skolavslutning på Högåsskolan. Vi träffades i idrottshallen, sjöng julsånger, lysnade på elever som spelade för oss, delade ut diplom till ”bra kompisar” och lyssnade på rektorns jultal.

Tack för den här termine!

Fröken Petra

Torsdag

Hej

Idag har vi fortsatt arbeta med vårt tema ”balansera och väga”. Vi testade balansen i vår egen kropp.

Vi gick balansgång, då måste man hjälpa till med armarn för att hålla balansen.

Sen testade vi hur man ska stå för att hålla balansen bäst. Vi kom på att man ska stå så bredbent som möjligt.

Sen fick vi ett omöjligt uppdrag! Om höger axel och höger fot nuddar väggen kan man inte lyfta vänster fot, då ramlar man.

/fröken Petra

Måndag

Hej

Idag började vi arbeta med en NTA-låda, den heter ”Balansera och väga”. Vårt första uppdrag var att hitta balansen i en fjäril. Vi tränade på vad orden balans och jämvikt betyder.

/Fröken Petra